Ingrīda, Latvia

Toreiz man bija 25

Manas mammas atmiņas par Baltijas ceļu

1989. gada 23.augustā plkst. 19.00 norisinājās akcija Baltijas ceļš, kurā aptuveni divi miljoni cilvēku, sadevušies rokās, 15 minūtes veidoja aptuveni 600 km garu dzīvo ķēdi, kura savienoja Baltijas valstu galvaspilsētas. Baltijas ceļš notika, lai pievērstu visas pasaules uzmanību un parādītu, ka valstis cieš no PSRS ietekmes un vēlas būt brīvas. Nolēmu intervēt savu mammu Ingrīdu Bajaruni un uzzināt, kā viņa atceras šīs akcijas norisi.
Es – Kā uzzināji, ka Baltijas ceļš tiek rīkots?
Ingrida – Informāciju par Baltijas ceļu varēja iegūt gan televīzijā, gan radio, gan sarunās ar citiem cilvēkiem.
Es – Kādēļ nolēmi nepiedalīties?
Ingrīda – Nepiedalījos, jo mājās bija mazs bērniņš, Tavs brālis, tikai gadu vecs, kuru nevarēju atstāt vienu pašu.
Es – Cik svarīgs Tev bija citu viedoklis par Baltijas ceļu?
Ingrīda – Tas bija tāds laiks, kad valstī notika dažādas pārmaiņas, bija jaušams, ka politiskā situācija mainīsies. Cilvēki sāka runāt par Baltijas valstu neatkarību, atdalīšanos no PSRS, vairāk sāka runāt par vēsturiskajiem notikumiem. Pievienojos tiem cilvēkiem, kuri teica, ka uz šo akciju braukt ir nepieciešams.
Es – Kā vērtē Baltijas ceļu mūsdienās?
Ingrīda – Tas ir svarīgs vēsturisks notikums, kas bija viens no aizsākumiem Baltijas valstu neatkarībai.
Es – Kā juties Baltijas ceļa laikā?
Ingrīda – Jutos aizkustināta un satraukta, jo šāds pasākums notika pimo reizi, priecājos par cilvēu uzdrīkstēšanos un vienotību, kas piesaistīja pasaules uzmanību.
Es – Ko īpaši aizkustinošu, biedējošu, iepriecinošu, šokējošu, saviļnojošu, pārsteidzošu, sajūsminošu redzēji Baltijas ceļa atspoguļojumā masu medijos?
Ingrīda – Pasākumam tika sacerēta dziesma „Atmostas Baltija” , kura man ļoti palikusi atmiņā. Tā ir ļoti skaista un aizkustinoša, jo vārdi ir ļoti spēcīgi. Tā ir tuva visām trijām Baltijas valtīm.
Es – Kā juties pēc Baltijas ceļa?
Ingrīda – Lepna un laimīga, jo visi sveiki un veseli atgriezās majās. Tad bija pilnīgi skaidrs, ka valstī notiks pārmaiņas.
Es – Vai kāds no taviem tuviniekiem piedalījās Baltijas ceļā?
Ingrīda – Ģimenes locekļi nē, bet kaimiņi.
Es – Paldies par sarunu!
Runājot ar Ingrīdu, uzzināju viņas viedokli un iespaidus par šo akciju. Baltijas ceļš tajā laikā cilvēkeim bija nozīmīgs, jo jebkurš latvietis vēlējās, lai Latvija ir brīva valsts. Manuprāt, tik pat svarīgi tas bija gan lietuviešiem un igauniešiem par savām valstīm. Man ir prieks, ka pirms 25 gadiem cilvēki uzdrošinājās un devās uz šo dzīvo ķēdi un izcīnīja Latvijas neatkarību jau divus gadus pēc Baltijas ceļa.