Mäluasutustele

Mäluasutusi kutsume üles nii lugusid koguma ja dokumenteerima kui ka teavitama oma kogus leiduvatest tunnistustest, mis on seotud Balti keti ja selle korraldamisega. Võite näiteks korraldada esemete, fotode ja dokumentide näituse. Kui see on mingil põhjusel keeruline, siis on võimalik kasutada teiste muuseumide koostatud rändnäitusi ärkamisaja sündmuste kohta.

Selleks, et ergutada elanikke liituma Balti keti lugude kogumisega, korraldage üritusi, mis tuletavad meelde Balti keti aega sellest osavõtnutele ja teavitavad sellest noori, kes pole seda aega läbi elanud. Korraldage näiteks kohtumisi Läti rahvarinde üksuste aktivistidega. Kasutage oma institutsiooni kogu vestluse ergutamiseks ning küsige kutsutud osavõtjatelt ja külastajatelt, kuidas kogesid nemad Balti ketti. Kutsuge ka külastajaid üles osalema ja teavitage neid Balti keti lugudest.

Pakkuge Balti ketist teadasaamise võimalust põlvkonnale, kes pole seda läbi elanud. Koostage Balti keti teemaline muuseumipedagoogiline tund, kasutades oma kogus olevate esemete näitust või rändnäituste pakkumisi. Tund aitab mõista ajaloolisi tingimusi, milles Balti kett toimus; iseseisvas riigis kasvanud noortele ei ole need iseenesestmõistetavad. Tunni lõpus teavitage osavõtjaid Balti keti lugudest ja innustage neid osalema lugude kogumisel!

Õppeasutustele

Õppeasutusikutsume üles korraldama teavitavaid üritusi, samuti ärgitama õpilasi küsitlema oma vanemaid ja vanavanemaid, sõpru ja tuttavaid. Korraldage näiteks Balti keti teemaline tund. Kasutage UNESCO Läti rahvusliku komisjoni korraldatud abimaterjale, et teavitada nii Balti keti kulgemisest kui ka selle ajaloolisest tähtsusest ja rahvusvahelisest tunnustusest. Klassitund võib olla sobiv aeg arutada, millised väärtused innustasid osalema inimketis, ning nende aktuaalsuse üle tänapäeval. Kutsuge õpilasi üles dokumenteerima oma lähedaste lugusid – see aitab säilitada ajalooliselt tähtsat infot ja soodustab ka põlvkondade vahelist dialoogi peredes.

Korraldage kohtumisi Balti ketist osavõtnutega! Aidake õpilastel küsimusi ette valmistada Balti keti lugude vormi abil. Kohtumised võivad ärgitada uurima oma lähedastelt nende kogemuste kohta, ent neid võib kasutada ka lõpuüritusena pärast seda, kui õpilased on osalenud Balti keti lugude dokumenteerimisel. Sellisel juhul annab see võimaluse näha kogemuste rohkust ja hinnata iga loo kordumatut väärtust.

Korraldage koolis temaatiline nädal! Kasutage seda aega Balti keti ühiseks tähistamiseks. Innustage õpilasi mõtisklema ja arutama Balti keti väärtuste aktuaalsuse üle tänapäeval. Julgustage õpilasi kasutama lugude kogumisel saadud kogemust oma seisukoha kujundamisel. Kasutage muuseumide, raamatukogude ja arhiivide vahendeid Balti keti teemalise nädala korraldamiseks.

Raamatukogudele

Raamatukogusid kutsume üles julgustama kohalikke elanikke jutustama oma lugusid. Korraldage vestlusõhtute sari, kuhu on kutsutud mõned ketis osalenud, ent kus sõna saavad sekka öelda kõik külastajad. Balti keti aja meeldetuletamiseks korraldage raamatute ja perioodika näitus ärkamisaja sündmuste kohta. Vestlust võib ergutada ka dokumentaalfilmi näitamine või mõne filmitud mälestuste loo ühine vaatamine.

Kutsume ka raamatukogude töötajaid endid võimalusel osalema Balti keti lugude kogumisel ja dokumenteerimisel, samuti jutustama oma Balti keti lugu.