Atminties institucijoms

Atminties institucijas kviečiame įsitraukti ne tik dokumentuoti pasakojimus, bet ir informuoti apie savo kolekcijoje turimus liudijimus, susijusius su Baltijos keliu ir jo organizavimu. Pavyzdžiui, surenkite daiktų, nuotraukų ir dokumentų parodą. Jei dėl kokių nors aplinkybių tai padaryti sudėtinga, galima naudoti kitų muziejų parengtas kilnojamąsias parodas apie Atgimimo laikų įvykius.

Siekdami paskatinti gyventojus rinkti Baltijos kelio pasakojimus, suorganizuokite renginius, kurie Baltijos kelio dalyvių atmintyje pažadintų tų laikų prisiminimus ir suteiktų daugiau informacijos jaunuoliams, kuriems neteko tų laikų patirti. Pavyzdžiui, suorganizuokite susitikimą su Lietuvos Sąjūdžio skyrių aktyvistais. Naudokite savo institucijos rinkinius pokalbiui skatinti, teiraukitės pakviestų dalyvių ir lankytojų, kaip jie prisimena Baltijos kelią. Kvieskite įsitraukti ir lankytojus bei informuokite apie galimybę dalyvauti Baltijos kelio pasakojimuose.

Siūlykite galimybes sužinoti apie Baltijos kelią kartai, kuri to nėra patyrusi. Surenkite muziejinį pedagoginį užsiėmimą apie Baltijos kelią – organizuokite savo kolekcijos parodą arba pasinaudokite kilnojamųjų parodų pasiūlymais. Užsiėmimas padės suprasti istorines aplinkybes, kuriomis Baltijos kelias įvyko; jaunimui, augusiam nepriklausomoje valstybėje, tai nėra savaime suprantama. Baigiantis užsiėmimui informuokite dalyvius apie Baltijos kelio pasakojimus ir paraginkite juos taip pat rinkti pasakojimus! 

Švietimo įstaigoms

Švietimo įstaigas kviečiame organizuoti pažintinius renginius bei raginti mokinius rinkti savo tėvų, senelių, draugų ir pažįstamų pasakojimus. Pavyzdžiui, surenkite pamoką apie Baltijos kelią. Naudokite UNESCO Latvijos nacionalinės komisijos sudarytą pagalbinę medžiagą – informuokite ne tik apie Baltijos kelio eigą, bet ir jo istorinę reikšmę bei tarptautinį pripažinimą. Klasės valandėlė gali būti tinkamas laikas diskutuoti apie vertybes, kurios Baltijos šalių gyventojus skatino dalyvauti žmonių grandinėje, ir jų aktualumą šiais laikais. Raginkite mokinius dokumentuoti savo artimųjų pasakojimus – tai ne tik padės išsaugoti istoriškai reikšmingą informaciją, bet ir paskatins kartų dialogą šeimose.

Suorganizuokite susitikimą su Baltijos kelio dalyviais! Naudokite Baltijos kelio pasakojimų formą, kad padėtumėte mokiniams paruošti klausimus. Susitikimas gali būti paskata sužinoti apie savo artimųjų patirtį, tačiau jis taip pat gali būti baigiamasis renginys, kai mokiniai baigs dokumentuoti Baltijos kelio pasakojimus. Šiuo atveju susitikimas suteiks galimybę pamatyti patirčių įvairovę ir įvertinti kiekvieno individualaus pasakojimo unikalumą.

Surenkite mokykloje teminę savaitę! Išnaudokite šį laiką bendrai Baltijos keliui garsinti. Skatinkite mokinius susimąstyti ir diskutuoti apie Baltijos kelio vertybių aktualumą šiais laikais. Raginkite mokinius renkant pasakojimus įgytą patirtį panaudoti savo nuomonei formuluoti. Pasitelkite muziejų, bibliotekų ir archyvų išteklius Baltijos kelio savaitei organizuoti.

Bibliotekoms

Bibliotekas kviečiame drąsinti vietos gyventojus pasakoti savo istorijas. Organizuokite pasakojimų vakarus, kuriuose dalyvautų keli kviestiniai dalyviai, o galimybę pasisakyti turėtų visi lankytojai. Siekdami pažadinti Baltijos kelio laikus atmintyje, surenkite knygų ir periodinių leidinių parodą apie Atgimimo laikotarpio įvykius. Pokalbiui paskatinti tiktų ir dokumentinis filmas arba bendra filmuotų prisiminimų peržiūra.

Kviečiame bibliotekų personalą pagal galimybes ir patiems rinkti Baltijos kelio pasakojimus, juos dokumentuoti bei pasidalyti savo Baltijos kelio pasakojimu.