Metodinė medžiaga Baltijos kelio pasakojimams dokumentuoti

„Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan“